นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” ตั้งอยู่ในทวีปโอเซียเนีย (Oceania) มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ประกอบด้วยเกาะเหนือและเกาะใต้  นิวซีแลนด์ขึ้นชื่อว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามมากมายทั่วประเทศ สามารถชมวิวทิวทัศน์อันตระการตา ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยของปล่องภูเขาไฟ อ่าวที่เต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ เขตป่าที่อยู่ชานเมือง สามารถเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งทะเลสาบที่ใสราวกับกระจก สวยใสสะอาดจนไร้ที่ติ อีกทั้งยังมีกิจกรรมผจญภัยต่างๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามและขึ้นชื่อ รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาธรรมชาติ ความสะอาด ความสงบ ความปลอดภัย และระเบียบวินัยอย่างเอาจริงเอาจัง ทำให้นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

Packages Itineraries

โปรแกรมของเรา

We dont get our packages from the shelves, we customize it with the Experience of Our Locals and Experienced staff

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 10 วัน 8 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน 4 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 6 คืน