กรีซ

ประเทศกรีซ (Greece) หรือ มีชื่อประเทศเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป ดินแดนแห่งตำนานกรีกโบราณ เมืองตากอากา เมดิเตอร์เรเนียนชั้นยอด ดินแดนแห่งประวัติศาสร์และอารยธรรมโบราณของชาวกรีกที่เก่ าแก่กว่า 3,000 ปี มีอาณาบริเวณติดทะเลหลายด้านทั้งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลอีเจียน และทะเลไอโอเนียน มีอากาศอบอุ่นสบายตลอดปี
ธรรมชาติและภูมิประเทศที่สวยงาม อาหารพื้นเมือง
และแหล่งอาหารทะเลสดอร่อย

Packages Itineraries

โปรแกรมของเรา

We dont get our packages from the shelves, we customize it with the Experience of Our Locals and Experienced staff