สาธารณรัฐเช็ก

สาธารณรัฐเช็ก เมืองแห่งความเงียบสงบแสนโรโมติก มีเมืองหลวง “กรุงปราก” ที่ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งยุโรป” ถือเป็นเมืองเก่าที่โรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ประกอบไปด้วยเมืองเก่าแก่ที่ให้กลิ่นอายประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ เป็นอาณาจักรที่มีวัฒนธรรมโบฮีเมียนมากมาย
ผสมผสานกับ ศิลปะแบบ โกธิค นีโอ-โกธิค บาโรค เรอเนสซองส์ อาณาจักรรุ่งเรืองที่สุดในสมัย พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 โดดเด่นด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมสุดอลังการทั่วประเทศ

Packages Itineraries

โปรแกรมของเรา

We dont get our packages from the shelves, we customize it with the Experience of Our Locals and Experienced staff

กำหนดการเดินทางท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐเช็ก เดินทาง 6 วัน โรงแรม 3 คืน